Login

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Contact

secretariaat

Algemeen

Wie kan zich een leven zonder muziek voorstellen? Muziek beluisteren is een van meest populaire vormen van vrijetijdsbesteding. Het logisch vervolg is dat er veel mensen zijn die zelf iets met muziek willen doen en dat kan uitstekend bij een muziekvereniging. Bij fanfare Concordia worden jong en oud in de gelegenheid gesteld om dit te doen. Elk jaar weer komen er vele enthousiaste muziekbeoefenaars bij. Allemaal willen ze graag een muziekinstrument bespelen. Er gaat echter nog heel wat aan vooraf, voordat het eerste deuntje uit het instrument te voorschijn getoverd kan worden. Kiezen voor een muziekinstrument betekent per definitie ook kiezen voor een muziekopleiding. Zo'n opleiding is noodzakelijk om het bespelen van een muziekinstrument onder de knie te krijgen. De muzikale toekomst van een beginnende muzikant valt of staat met het volgen van een degelijke opleiding.

De muziekopleidingen voor de verschillende instrumenten die in een fanfare voorkomen worden verzorgd door Myouthic (spreek uit als music).

Fanfare Concordia heeft leden in alle leeftijdsgroepen. De uitdrukking "de jeugd heeft de toekomst" staat bij onze fanfare hoog in het vaandel. De jeugd is immers van groot belang voor het voortbestaan van de fanfare.

 

Myouthic centrum voor kunst en cultuur

Myouthic is de opvolger van Kreato centrum voor de kunsten. Laatstgenoemde is helaas in augustus 2012 door een faillissement getroffen. Myouthic zet de activiteiten van Kreato voort per 1 januari 2013 en probeert daarbij ook nieuwe markten te ontwikkelen. Verder kan Myouthic door een zeer compacte, en mede daardoor goedkopere, organisatiestructuur de cursussen aanzienlijk goedkoper aanbieden dan voorheen het geval was en ook in vergelijking met andere aanbieders in de regio.

Voor meer informatie over Myouthic lees verder...

De Gemeente Leudal verstrekt subsidie aan cursisten die op 1 januari nog geen 18 jaar zijn en maximaal 1 cursus per cursist.

In de maand november zal de jeugdcommissie van fanfare Concordia op basisschool De Schakel in Ittervoort een wervingsactie starten met name gericht op leerlingen van groep 4 en 5 om hen te interesseren in het zelf muziek leren maken via een muziekcursus Myouthic Base (voorheen IVM/blokfluit). Tevens zal dan een info boekje met aanmeldingsformulier worden verspreidt onder de leerlingen van groep 4 t/m 8.

 

Het opleidingstraject

Kinderen vanaf groep 4 (en 5) van de basisschool kunnen starten met de basiscursus Myouthic Base (voorheen IVM/blokfluit). Met behulp van zang- en blokfluitspel leren kinderen de grondbeginselen van de muziek en worden zij voorbereid op een instrumentale vervolgopleiding. Doordat steeds kleine stapjes worden genomen zullen en kunnen het muzikaal gehoor, geheugen en ritmiek op verantwoorde wijze worden ontwikkeld. Na 1 of 2 jaar Myouthic Base lessen komt de volgende stap.

Het kiezen van een (blaas)instrument. Dit is altijd een moeilijke stap. Het kind heeft bepaalde wensen, maar ook de fanfare heeft een bepaalde voorkeur. Vanuit de fanfare worden de volgende instrumenten gepromoot: bugel, trompet, hoorn en trombone, omdat hier momenteel een tekort aan is.

In oktober / november zullen de leerlingen tijdens de les kennis kunnen maken met de blaas- en slaginstrumenten die er in een fanfare bespeeld worden. Aan het eind van het jaar zal door de jeugdcommissieleden gevraagd worden of ze een fanfare instrument als vervolginstrument willen leren bespelen. Natuurlijk zal er geluisterd worden naar de voorkeur van de leerling en zal in goed overleg met de ouders en advies van de muziekdocent een keuze gemaakt worden.

De fanfare zal een aantal blaas- en slaginstrumenten ter beschikking stellen voor de jeugdopleiding. Deze worden kosteloos in bruikleen gegeven. Wij hanteren hiervoor een bruikleenovereenkomst, waarin duidelijk aangegeven staat op welke voorwaarden wij het instrument ter beschikking stellen. Bij afgifte van het instrument zal tevens uitgelegd worden hoe het instrument onderhouden moet worden, hetgeen ook nog na te lezen is in de bij het instrument behorende onderhoudsinstructie.

Instrumenten welke de fanfare ter beschikking heeft:

Bugel

Trompet

Hoorn

Tuba / Bariton

Saxofoon (-sopraan -alt -tenor)

Trombone

Slagwerk

 

Het schooljaar bij Myouthic loopt van januari tot december.

Nadat een leerling 1 jaar de opleiding op een instrument heeft gevolgd kan de leerling toetreden tot de Jeugdfanfare van fanfare Concordia.

 


Laatste wijziging: 31-10-2013

Copyright (©) TimCam, 2008