Login

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Contact

secretariaat

Inleiding

In het voorjaar van 1964 werd tijdens een parochiële vergadering het idee geopperd om een blaasmuziek ensemble op te richten in Ittervoort dat toentertijd 650 inwoners telde. Een muziekgezelschap zou namelijk een uitstekend bindingselement vormen tussen de autochtone van Ittervoort en de nieuwkomers.


De oprichting

Staande de vergadering werd een comité gevormd en in het najaar van 1964 besloot het comité een enquête te houden onder de Ittervoorter bevolking. Ruim 90% van de bevolking stond positief tegenover de plannen en in feite betekende dit de start van het muziekgezelschap.
Een enveloppenactie bracht de nodige financiële middelen om over te kunnen gaan tot de aanschaf van een aantal tweedehands instrumenten. Via een der eerste bestuursleden wist men beslag te leggen op de uniformen van het opgeheven muziekcorps van de Staatsmijn Maurits.Het vervolg

Fanfare Concordia begon in 1965 na vele inspanningen van enthousiastelingen als muziekgezelschap ter opluistering van kerkelijke aangelegenheden. Het eerste officiële optreden was de sacramentsprocessie in Ittervoort. Een der eerste dirigenten was de heer Th. Wertz uit Grathem die deze functie vervulde van 1966 tot 1978. Gedurende een reeks van jaren hield de dirigent zich ook nog actief bezig met de opleiding van leerling-muzikanten.
In de loop van 1966 werd een damescomité gevormd, dat zich ondermeer tot taak stelde door middel van het houden van diverse acties financiële bijdragen te verwerven voor de fanfare. Een van de eerste actiepunten werd het verwerven van een vaandel voor de fanfare.
 
In 1967 werden 34 nieuwe instrumenten aangeschaft, een investering van bijna 21.000 gulden mede mogelijk gemaakt door een geldlening van de gemeente Hunsel. Vanwege de diversiteit van fabricaat en klank was een vervanging onontkoombaar, zeker ook gezien de plannen om het muzikale peil van het corps op een hoger plan te brengen.
In het najaar van ditzelfde jaar werd het vaandel, aangeboden door het damescomité, tijdens de hoogmis ingezegend en maakte het corps in grand tenue een rondwandeling door het dorp.
Vanaf 1968 nam fanfare Concordia deel aan de diverse bondsconcoursen en wist in relatief korte tijd door te dringen tot in de hoogste regionen. Bij diverse buitenlandse optredens werden indrukwekkende resultaten behaald.
Voor een gedetailleerde opsomming van de concoursdeelnames en de resultaten zie de aparte pagina over de concoursresultaten van de fanfare.

In 1978 nam de heer Wertz afscheid als dirigent. Nadat hij het corps van de 4e afdeling naar de afdeling uitmuntendheid had gebracht vond hij de tijd rijp om de dirigeerstok aan een jongere kracht over te geven. De heer Wertz bleef deel uitmaken van het corps als actief muzikant. Zijn opvolger de heer Jack Salden leidde vervolgens het corps van 1978 tot en met 1984.

In 1981 werd burgemeester Fr. Cortenraad geïnstalleerd als beschermheer. In deze periode werden steeds meer jonge mensen enthousiast voor de fanfare en in 1985 werd Jeugdfanfare Concordia opgericht. De dirigeerstok werd opgepakt door Frits Mennen die de jeugdige muzikanten met plezier, gedrevenheid en enthousiasme tijdens de repetities en uitvoeringen tot prachtige prestaties bracht.

De fanfare stond vanaf 1985 onder leiding van de jonge en gedreven dirigent Frans Hendrikx. Nog verdere kwalitatieve groei was merkbaar en in 1990 belandde Fanfare Concordia in de hoogste afdeling: de superieure afdeling. Buitenlandse reizen en optredens zorgden voor een goede verenigingszin. In 1995 kwam het korps onder leiding te staan van de huidige dirigent Maurice Daemen, wederom een jonge dirigent die de ambitie had het korps in de hoogste regionen te handhaven en nieuwe muzikale projecten aan te gaan. Dat dit lukte werd nadrukkelijk bevestigd door het handhaven in de hoogste regionen, in de 1e klasse.

Dit niveau kwam tot uitdrukking op een bondsconcours in 2001 in Friesland. Een fraaie eerste prijs viel onze fanfare ten deel. Nog beter presteerde de vereniging tijdens het bondsconcours in 2005, het jaar waarin tevens het 40-jarig bestaan werd gevierd. In de Oranjerie in Roermond werd een punten aantal van 93,25 behaald. De laatste krachtproef voor dirigent en vereniging was de deelname aan het Wereld Muziek Concours 2009 in Kerkrade. Daar werd met onder andere een compositie opdracht van Johan de Meij een fraaie 90 punten behaald. 

In oktober 2014 werd met succes deelgenomen aan het Bondsconcours in Roermond. Met een zeer fraaie eerste prijs met 88,67 punten werd de fanfare eerste in de 1e divisie. Dit betekende ook dat de fanfare Limburgs kampioen werd.
De bijbehorende medaille werd in november uitgereikt op het jaarlijkse Ceaciliafeest.

In 2010 bij het 25-jarig bestaan van de jeugdfanfare nam Frits Mennen afscheid van de jeugdfanfare en werd het dirigeerstokje overgenomen door Jan van Helmond. De jeugdfanfare heeft inmiddels met de verenigingen uit de buurgemeenten een jaarlijkse project Music4Youth opgezet waarbij ca. 80 jongeren gezamenlijk op basis van een thema een dag repeteren en ’s avonds een gezamenlijk optreden verzorgen.

Fanfare Concordia richt zich echter ook niet alleen op concoursen en traditionele optredens. Sinds 2003 wordt elke jaar de Colours of Music concerten georganiseerd waarbij bijzondere combinaties tussen diverse muziekvormen en blaasmuziek succesvol ten gehore worden gebracht rondom een wisselend thema. Zo is de afgelopen jaren met thema’s zoals de sixties, musicals, latin carribean & tango en rondreis door Europa o.a. opgetreden met Treble, Dutch Rhythm Steel & Show Band, bandoneon speler, Jack Vinders en Sophie Veldhuizen (Mary Poppins). Bij het 10 jarig jubileum van de COM in 2012 was er een optreden met Karin Bloemen. Ook word al sinds vele jaren de VoorJaarsFeesten georganiseerd waarbij in een weekeinde in het voorjaar bijzondere acts naar Ittervoort worden gehaald en waardoor Ittervoort ook ver buiten de landsgrenzen bekend is geworden. Bijzondere concerten worden ook opgezocht, zo mocht de fanfare op het dak bij Nemo spelen en in het Orgelpark in Amsterdam een heel bijzonder concert met kerkorgel verzorgen.

In 2020 heeft Fanfare Concordia het jubileumconcert t.g.v. het 25-jarig jubileum van Maurice als dirigent van Fanfare Concordia gehouden met o.a. Suzan Seegers en Jack Vinders. Maurice Daemen is benoemd tot ere-dirigent van Fanfare Concorida.
Per 1 oktober is Martijn Pepels aangesteld als de nieuwe dirigent van Fanfare Concordia Ittervoort. Hij volgt hierbij Maurice Daemen op die 26 jaar de artistieke leiding over het orkest had.

De toekomst

Fanfare Concordia is een actieve vereniging met veel jonge leden en dit willen we zeker zo houden. Als fanfare staat het maken van kwalitatief hoogstaande muziek hoog in het vaandel geschreven. Net zoals vele verenigingen merkt ook Fanfare Concordia de veranderingen in de samenleving en afnemende verenigingszin. Ondanks dat gegeven weet de fanfare zich qua ledental goed te handhaven en heeft dit geen invloed op de levendigheid van de vereniging en het aantal activiteiten. We zullen ons inspannen om te blijven werken aan de toekomst van de vereniging en haar positie binnen de Ittervoortse gemeenschap.
 
 
Het doel van Fanfare Concordia is en zal ook voor de toekomst blijven :
  • Jongeren de kans te bieden zich muzikaal te ontplooien door het vertrekken van instrumenten van leerlingen en het begeleiden van het opleidingstraject.
  • Muzikanten de gelegenheid geven in groepsverband en op hoog niveau muziek te maken en bij een vereniging te horen door het organiseren van repetities, uitvoeringen en sociale activiteiten.
  • Een actieve rol spelen in het behouden van de leefbaarheid van de kern Ittervoort binnen de gemeente Leudal door het organiseren van activiteiten en het ondersteunen van door anderen georganiseerde activiteiten zoals begeleiding communicanten, Koninginnedag begeleiding gedecoreerden, intocht Sinterklaas, Carnaval enz.
Fanfare Concordia, een levende vereniging. Misschien ook voor jou ? 


 

Laatste wijziging: 16-10-2020

Copyright (©) TimCam, 2008